ข้อมูลบริษัท

Untitled-1

 
บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด มีธุรกิจหลัก คือ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และผลิตงานอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยทีมงานคุณภาพ เรามั่นใจว่าเรามีกำลังการผลิตที่เพียงพอ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

STSS (Thailand) Co., Ltd. is the manufacturing of electronic components, automotive parts and the other productions according to customers’ requirements by the efficiency team.  We are confident that we have sufficient capacity to meet our customer requirement.       

บริษัทฯ ของเราใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เป็นหลักในการบริหารงานผลิต โดยเน้นเรื่องคุณภาพและความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก ปัจจุบันเรากำลังจัดทำระบบ ISO/TS16949 เพื่อให้การบริหารงานด้านคุณภาพเป็นไปในระดับสากล ทั้งในด้านคุณภาพ และการให้บริการ รวมถึงการสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในประสิทธิภาพการดำเนินงานให้แก่ลูกค้า

Our company use ISO 9001:2008 Quality Management System in the management of production line by emphasize the quality and the importance of customer.  Now we’re prepare ISO/TS16949 to manage quality system into the international level. By improvement the quality and service, this will make us have credibility and trust in our efficiency of operation to customer.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright © 2014 stss.co.th All rights reserved